Home News Ministries Equipping Care Groups Sermons Contact Us

© Copyright  Die Gemeenskapkerk| The Community Church. All rights reserved.

DGK Calendar 2018.pdfAlpha on request.


Gesinsverryking / Family enrichment  on request.

Equipping | Toerusting


Ons rus vandag se mense toe

om vandag se daaglikse

lewensuitdagings te kan

hanteer.


We equip today’s people to

handle daily life’s challenges.

Visie-werkswinkel

Kom leer die storie agter ons storie

19 & 26 Februarie 2018

4 & 11 Junie 2018

20 & 27 Augustus 2018

19 & 26 November 2018

Gesinstoeristing

DVD reeks

Geloofsgewoontes

Kursus oor geestelike lewenswyse

Equiping with coffee

5, 12, 19 & 26 August 2018 @ 18:30